سایت خبری شهرستان درگز http://dargazonline.mihanblog.com 2020-05-23T20:34:14+01:00 text/html 2010-03-21T19:24:24+01:00 dargazonline.mihanblog.com درصا ( گریسل درگز ) سال نو همه ی همشهریان عزیزم مبارک http://dargazonline.mihanblog.com/post/20 <IMG style="WIDTH: 654px; HEIGHT: 556px" height=761 alt="" hspace=0 src="http://img243.imageshack.us/img243/419/2137998020098203856uprtqa2.jpg" width=964 align=baseline border=0> text/html 2010-03-09T00:14:27+01:00 dargazonline.mihanblog.com درصا ( گریسل درگز ) ستاد تسهیلات نوروزی شهرستان درگز آغاز به کار کرد http://dargazonline.mihanblog.com/post/18 <P> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%"> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top align=right> <DIV style="MARGIN: 0px 7px"> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" align=right> <TBODY> <TR id=newsHeader> <TD vAlign=top><SPAN class=headline></SPAN> <DIV class="ffDefault fs20 clBlue bold">ستاد تسهیلات نوروزی شهرستان درگز آغاز به کار کرد </DIV></TD></TR></TBODY></TABLE> <DIV class="ffDefault fs14 clBlue bold soot" style="CLEAR: both; LINE-HEIGHT: 150%">مسوول میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری شهرستان درگز از آغاز به کار ستاد تسهیلات نوروزی این شهرستان خبر داد . </DIV></DIV></TD> <TD align=left width=250 height=166> <DIV class=imageBorder style="BORDER-RIGHT: black 1px solid; BORDER-TOP: black 1px solid; BORDER-LEFT: black 1px solid; WIDTH: 250px; BORDER-BOTTOM: black 1px solid; HEIGHT: 166px; TEXT-ALIGN: left"><A href="http://www.irna.ir/NewsMedia/Photo/Larg_Pic/2010/2/8/img634012334119375000.jpg" target=_blank><IMG id=fullStoryImage height=166 alt="" src="http://www.irna.ir/NewsMedia/Photo/Smal_Pic/2010/2/8/img634012334119375000.jpg" width=250 border=0> </A></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></P> <DIV class="ffTahoma fsSmal taR" id=newsBodyDiv style="MARGIN: 2px 5px; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify"><BR>&nbsp;</DIV> text/html 2010-03-09T00:13:13+01:00 dargazonline.mihanblog.com درصا ( گریسل درگز ) مراكز پرورش مرغ بومی درگز گسترش می‌یابد http://dargazonline.mihanblog.com/post/17 <DIV class=nwstxtlinkicons><A class=lnk href="http://www.farsnews.com/mail.php?nn=8806270173&amp;tt=" target='\"_blank\"' مراكز پرورش مرغ درگز گسترش می‌یابد?? بومی></A>&nbsp;</DIV> <DIV class=nwstxttoppane> <DIV class=nwstxtnewsinfo> <DIV class=nwstxtrotitr>توسط كشاورزان جوان شهرستان؛</DIV> <DIV class=nwstxtinfotitle>مراكز پرورش مرغ بومی درگز گسترش می‌یابد</DIV> <P class=nwstxtlead style="LINE-HEIGHT: 160%">خبرگزاری فارس: مدیرجهاد كشاورزی درگز از گسترش مراكز نگهداری و پرورش مرغ بومی توسط كشاورزان جوان شهرستان مرزی درگز خبر داد.</P></DIV> <P class=nwstxtpic align=center><IMG class=nwstxttoppic src="http://media.farsnews.com/Media/8306/Images/jpg/A0059/A0059254.jpg"></P> <DIV class=nwstxtpic><BR></DIV></DIV> text/html 2010-03-09T00:04:41+01:00 dargazonline.mihanblog.com درصا ( گریسل درگز ) کتابخانه تیرگان درگز به مناسبت هفته وحدت افتتاح شد http://dargazonline.mihanblog.com/post/16 <H1 class=header1><FONT size=2>روحانی مستقر تیرگان درگز از افتتاح کتابخانه این روستا در دومین روز از هفته وحدت خبر داد.</FONT></H1> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG style="BORDER-RIGHT: thin ridge; BORDER-TOP: thin ridge; BORDER-LEFT: thin ridge; BORDER-BOTTOM: thin ridge" alt="" src="http://www.ido.ir/myhtml/news/1388/m12/138812104041.jpg"></P> text/html 2010-03-09T00:02:11+01:00 dargazonline.mihanblog.com درصا ( گریسل درگز ) رشته های جدید در دانشگاه آزاد درگز http://dargazonline.mihanblog.com/post/15 <TABLE width="90%" align=center border=0> <TBODY> <TR> <TD> <P class=textView align=justify><FONT face=tahoma size=2><STRONG>رییس دانشگاه آزاد درگز، گفت: در حال حاضر دانشگاه آزاد اسلامی مركز درگز دارای10 رشته فعال و 362 دانشجوست و در مهر ماه تعداد 3 رشته به رشته‌های این دانشگاه اضافه می‌شود. </STRONG></FONT></P></TD></TR></TBODY></TABLE> text/html 2010-03-08T23:54:55+01:00 dargazonline.mihanblog.com درصا ( گریسل درگز ) موزه مردم شناسی در درگز راه اندازی می شود http://dargazonline.mihanblog.com/post/14 <P class=MsoNormal dir=rtl style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #244061; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif">نماینده مردم درگز خبر داد</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #244061; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif">:</SPAN></STRONG></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #00b050; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif">موزه مردم شناسی در درگز راه اندازی می شود</SPAN></STRONG></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif">نماینده مردم درگز در مجلس شورای اسلامی گفت: به زودی در شهرستان درگز موزه مردم شناسی راه اندازی می شود</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif">.</SPAN></P> text/html 2010-03-08T23:53:00+01:00 dargazonline.mihanblog.com درصا ( گریسل درگز ) تصاویری بی نظیر از درونگر http://dargazonline.mihanblog.com/post/13 <IMG style="BORDER-RIGHT: red 2px dashed; BORDER-TOP: red 2px dashed; BORDER-LEFT: red 2px dashed" alt="[تصویر: 82.jpg]" src="http://terip2008.persiangig.com/image/VIG/82.jpg" width=550 border=0> text/html 2010-03-08T23:47:51+01:00 dargazonline.mihanblog.com درصا ( گریسل درگز ) عکس هایی بی نظیر از درگز http://dargazonline.mihanblog.com/post/12 <IMG style="BORDER-RIGHT: red 2px dashed; BORDER-TOP: red 2px dashed; BORDER-LEFT: red 2px dashed" alt="[تصویر: 3519xuh.jpg]" src="http://i34.tinypic.com/3519xuh.jpg" width=550 border=0> text/html 2010-03-08T23:45:35+01:00 dargazonline.mihanblog.com درصا ( گریسل درگز ) وجود منابع نفت و گاز در درگز http://dargazonline.mihanblog.com/post/11 <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">نماینده درگز خبر داد </SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><FONT color=#993366><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"></SPAN><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">&nbsp;وجود منابع نفت و گاز در درگز </SPAN></STRONG></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: gray; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">روزنامه خراسان <SPAN>&nbsp;</SPAN>، صفحه </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: gray; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">R02</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: gray; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> اقتصاد (رضوی) ، شماره سریال 17265 ، تاریخ انتشار 880227</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">درگز، مقصودی</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">-</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> </SPAN><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">نماینده مردم درگز</SPAN></STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> در مجلس شورای اسلامی از وجود <STRONG>منابع نفت و گاز</STRONG> در این منطقه خبر داد. </SPAN><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #548dd4; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">محمدعلی&nbsp;دلاوری</SPAN></STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> در گردهمایی فرهنگیان درگز که در مجتمع ورزشی شهید چمران این شهرستان برگزار شد افزود: </SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">به تازگی یک اکیپ کارشناسی از وزارت نفت در شهرستان درگز مستقر شده&nbsp;اند و در حال بررسی موضوع می&nbsp;باشند.وی با اشاره به پتانسیل&nbsp;های منطقه گفت: همه باید تلاش کنیم که توانمندی&nbsp;ها به منصه ظهور برسد.وی تصریح کرد: در صورت توجه به نقاط قوت شهرستان شاهد کاهش چشمگیر بیکاری در<STRONG> درگز</STRONG> خواهیم بود.وی انتخابات ریاست&nbsp;جمهوری را با اهمیت توصیف کرد و گفت: <STRONG>انتخابات بزرگ&nbsp;ترین رویداد سیاسی کشور و نشانه&nbsp;ای از مردم&nbsp;سالاری دینی است.</STRONG></SPAN></P> text/html 2010-03-06T19:58:18+01:00 dargazonline.mihanblog.com درصا ( گریسل درگز ) عکس هایی از درختان زیبا http://dargazonline.mihanblog.com/post/10 <SPAN class=postbody><A href="http://www.1.aksup.com/images/nh592he10igvfcztq4g.jpg" target=_blank rel=nofollow><IMG height=375 src="http://www.1.aksup.com/images/nh592he10igvfcztq4g.jpg" width=500 border=0></A></SPAN> text/html 2010-03-01T10:37:30+01:00 dargazonline.mihanblog.com درصا ( گریسل درگز ) یک طرح اشتغال زایی بی نظیر ( اگه بیکارین و دنبال کار می گردین کلیک کنین حتما ) http://dargazonline.mihanblog.com/post/9 <P align=center><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=3>برای دانلود طرح </FONT><A title="" href="http://www.joking.ir/wp-content/uploads/2010/02/Work.xls" target=_blank><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=3>اینجا </FONT></A><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=3>کلیک کنید</FONT> </P> text/html 2010-03-01T08:43:26+01:00 dargazonline.mihanblog.com درصا ( گریسل درگز ) ارسال مطلب و تبلیغات http://dargazonline.mihanblog.com/post/8 <P><FONT color=#000099 size=3>همشهریان عزیز سلام</FONT></P> <P align=center><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #99ff99" color=#ff0000 size=5>یک فرصت استثنایی برای شما .</FONT></P> <P><FONT color=#000099 size=3><STRONG>اگر مطلب جالبی در مورد درگز دارید اطلاع دهید تا به نام خودتان در این وبلاگ درج شود </STRONG></FONT></P> <P><FONT color=#000099 size=3><STRONG></STRONG></FONT>&nbsp;</P> <P><FONT color=#000099 size=3><STRONG>اگر تمایل به همکاری با ما بعنوان نویسنده دارید از طریق لینک نظرات یا ایمیل و یا شماره تلفن اطلاع دهید تا نام کاربری و رمز عبور به شما اختصاص دهم و خودتان مطالبتان را بنویسید </STRONG></FONT></P> <P><FONT color=#000099 size=3><STRONG></STRONG></FONT>&nbsp;</P> <P><FONT color=#000099 size=3><STRONG>کلیه همشهریان عزیز می توانید تبلیغات های خود در هر زمینه ای &nbsp;را در&nbsp; این وبلاگ قرار دهید تا روزانه هزاران درگزی تبلیغا شما را ببینند .</STRONG></FONT></P> <P><FONT color=#000099 size=3><STRONG></STRONG></FONT>&nbsp;</P> <P><FONT color=#000099 size=3><STRONG>ایمیل : </STRONG></FONT><A href="mailto:DARGAZ_COMPUTER@YAHOO.COM"><FONT color=#000099 size=3><STRONG>DARGAZ_COMPUTER@YAHOO.COM</STRONG></FONT></A></P> <P><FONT color=#000099 size=3><STRONG>شماره تلفن : 09360169878</STRONG></FONT></P> <P><FONT color=#000099 size=3><STRONG></STRONG></FONT>&nbsp;</P> <P><FONT color=#000099 size=3><STRONG></STRONG></FONT>&nbsp;</P> text/html 2010-02-28T20:47:03+01:00 dargazonline.mihanblog.com درصا ( گریسل درگز ) تیم درگز قهرمان شد با حضور تیم ملی تركمنستان؛ http://dargazonline.mihanblog.com/post/7 <DIV class=nwstxtnewsinfo> <DIV class=nwstxtrotitr>خبرگزاری فارس: تیم تنیس روی میز درگز با حضور تیم ملی تركمنستان و با درخشش ملی‌پوش كشور " كاظم مسحقی " قهرمان مسابقات منطقه‌ای شمال شرق تنیس روی میز شد. </DIV></DIV> <P class=nwstxtpic align=center><IMG class=nwstxttoppic src="http://media.farsnews.com/Media/8509/Images/jpg/A0246/A0246911.jpg"></P> <DIV class=nwstxtpic>&nbsp;</DIV> text/html 2010-02-28T20:35:07+01:00 dargazonline.mihanblog.com درصا ( گریسل درگز ) عکس هایی بی نظیر از گوشه و کنار درگز http://dargazonline.mihanblog.com/post/6 <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: Zar"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=1>&nbsp;<SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: Zar"><IMG style="WIDTH: 225px; HEIGHT: 207px" height=363 src="http://i1.tinypic.com/n4w09e.jpg" width=252>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<IMG style="WIDTH: 265px; HEIGHT: 208px" height=277 src="http://i1.tinypic.com/n3ngib.jpg" width=288></SPAN></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: Zar"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=1><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff"><FONT color=#000099>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ff6600" color=#ffffff>پارک جنگلی چهل میر</FONT>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</FONT></FONT><SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: Zar">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <FONT style="BACKGROUND-COLOR: #cc6600" color=#000066><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ff6600" color=#ffffff>دره درونگر(شالی کاری کشاورزان درگز)</FONT></FONT></SPAN></FONT></FONT></SPAN></P> text/html 2010-02-28T20:11:43+01:00 dargazonline.mihanblog.com درصا ( گریسل درگز ) گردشگاهها ومراكز تفریحی : http://dargazonline.mihanblog.com/post/5 <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><FONT color=#000066><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=1><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: Zar">پارك شادی:</SPAN></B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: Zar">كه قدیمی ترین پارك شهرستان می باشد.</SPAN><SPAN dir=ltr style="mso-bidi-font-family: Zar"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><FONT color=#000066><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=1><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: Zar">پارك ملت :</SPAN></B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: Zar">در فاصله یك كیلومتری شهر درگز در مسیر جاده درگز – چاپشلو واقع است.</SPAN><SPAN dir=ltr style="mso-bidi-font-family: Zar"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><FONT color=#000066><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=1><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: Zar">پارك جنگلی چهل میر:</SPAN></B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: Zar">كه معروفترین دره منطقه است ودر قسمت شرقی پارك تندوره واقع است.</SPAN><SPAN dir=ltr style="mso-bidi-font-family: Zar"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><FONT color=#000066><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=1><SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: Zar"></SPAN><SPAN dir=ltr style="mso-bidi-font-family: Zar"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></FONT>&nbsp;</P>